آخرین اخبار مدارس


10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

پروانه جان آبادی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا همتی فر

مسابقه: مسابقه تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی

مسابقه: طراحی پوستر به مناسبت هفته پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ساناز پورعلی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اکرم نصراللهی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فربد احمدزاده

1386/11/08

دبستان پسرانه سما

علي سينا طاهري

1385/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي تحيري زاده

1386/11/03

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي باروق

1388/11/01

دبستان پسرانه سما

سيدعلي اختياري كلور

1385/11/08

دبستان پسرانه سما

محمد لالهء

1387/11/01

دبستان پسرانه سما

ماهان درفكي

1389/11/02

دبستان پسرانه سما

حسين عربي مفرد

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال شعباني

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

علي اصغر جهاني

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

سورنا عبداللهي

1389/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا رضائي

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

سايمان همتي

1387/11/06

دبستان پسرانه سما

حسن اميري

1385/11/05

دبستان پسرانه سما

پرهام گلستاني

1385/11/04