آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه سما

29 آذردبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

06 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

23 آذردبستان پسرانه سما

13 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

مسابقه: قرآن و احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مریم رهنما

مسابقه: تولید محتوای الکترونیکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدمحمدمتین شادمنفعت

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

شهربانو غنی نژاد

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارمین شیرمحمدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سجاد صادقیان

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

بالاترین آمار پذیرفته شدگان مدرسه تیزهوشان

مسابقه: ورودی تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

زهرا حاتمیان

مسابقه: مربی پرورشی نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی گیلوایی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي شكاري

1387/01/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا ذاكري

1379/01/07

دبستان پسرانه سما

محمدرضا مافي تبار

1386/01/07

دبستان پسرانه سما

آريا مشايخ

1385/01/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسام هداوند

1387/01/04

دبستان پسرانه سما

محمدطاها قاسم پورنشلي

1387/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين تاجيك

1383/01/05

دبستان پسرانه سما

فراز شاهمرادي

1390/01/03

دبستان پسرانه سما

آرسام گراوند

1388/01/08

دبستان پسرانه سما

محمد چراغي

1384/01/01