آخرین اخبار مدارس


30 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

23 آذردبستان پسرانه سما

13 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

07 آذردبستان پسرانه سما

09 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

زهرا حاتمیان

مسابقه: مربی پرورشی نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مژگان پیرهادی

مسابقه: مرحله دوم طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

معصومه صوری

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل امراللهی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فاطمه رکابدارلاریمی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس جمشیدی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

انجمن اولیا و مربیان

مسابقه: انجمن برتر استان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدجواد همائی سنجر

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مریم رهنما

مسابقه: تولید محتوای الکترونیکی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماهان نظری

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی گیلوایی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد زنگي

1376/11/07

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي باروق

1388/11/01

دبستان پسرانه سما

سايمان همتي

1387/11/06

دبستان پسرانه سما

علي اصغر جهاني

1385/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا صداقت

1378/11/03

دبستان پسرانه سما

محمد لالهء

1387/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا صداقت

1378/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسن نوري

1380/11/02

دبستان پسرانه سما

سورنا عبداللهي

1389/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا رضائي

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

علي سينا طاهري

1385/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد ميرزاجاني

1378/11/03

دبستان پسرانه سما

حسين عربي مفرد

1387/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صوري

1380/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال شعباني

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

پرهام گلستاني

1385/11/04

دبستان پسرانه سما

سيدعلي اختياري كلور

1385/11/08

دبستان پسرانه سما

فربد احمدزاده

1386/11/08