آخرین اخبار مدارس


20 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 بهمندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

پروین یوسفی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد علی درخشند

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی گیلوایی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

معصومه صوری

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مدیر دبستان سما

مسابقه: مدیر نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال مدرسه

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فاطمه رکابدارلاریمی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا فراهانی

مسابقه: تک نوازی(گیتار)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی محمودان

مسابقه: مسابقه ریاضی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عرشيا فقري

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

پويا محرمي

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

ماهان شكاري

1385/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا شاكري

1388/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد قلي پوريان

1383/05/26

دبستان پسرانه سما

مهدي زنگي

1386/05/29

دبستان پسرانه سما

محمدجواد سراج

1384/05/30

دبستان پسرانه سما

سبحان زاهدي

1386/05/23

دبستان پسرانه سما

سيدكسري محمدي

1389/05/31

دبستان پسرانه سما

اميراحمد اكبري ساربانقلي

1384/05/26

دبستان پسرانه سما

اميراحمد اكبري ساربانقلي

1384/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي حسن آبادي

1387/05/31

دبستان پسرانه سما

ايليا علي بيكي

1384/05/23

دبستان پسرانه سما

حسين بهزادي پور

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدجواد سراج

1384/05/30

دبستان پسرانه سما

محمدرضا آبشتني

1387/05/28

دبستان پسرانه سما

پارسا سرفراز

1386/05/31

دبستان پسرانه سما

سام گراوند

1389/05/24

دبستان پسرانه سما

علي سينا عدالتي متقاعد

1388/05/23

دبستان پسرانه سما

عرشيا مجيدي

1385/05/26