آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعباس پروهان

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال مدرسه

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی محمودان

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدجواد همائی سنجر

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی حسن آبادی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فاطمه رکابدارلاریمی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس جمشیدی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومهر منتظری

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

مسابقه: قرآن و احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بالاترین آمار پذیرفته شدگان مدرسه تیزهوشان

مسابقه: ورودی تیزهوشان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي علي نژاد

1379/04/05

دبستان پسرانه سما

سپنتا زاهدي

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

سيدپارسا طباطبائي

1390/04/06

دبستان پسرانه سما

ايليا ميسمي

1386/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد كهن پور

1383/04/07

دبستان پسرانه سما

ماهان قهرمان زاده صاحبديواني

1388/04/03

دبستان پسرانه سما

سورنا همتي

1384/04/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا اقبالي نصيرمحله

1387/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد زنگي

1381/04/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا گراوند

1386/04/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد قهرمانزاده

1379/04/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شمسا

1390/04/05

دبستان پسرانه سما

پرهام قان

1390/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرفراز بيرانوند

1386/04/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ميرزائي

1390/04/03

دبستان پسرانه سما

سورنا همتي

1384/04/08