آخرین اخبار مدارس


19 فروردیندبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

پروانه جان آبادی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اکرم نصراللهی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

الیاس محرابی کیا

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا همتی فر

مسابقه: مسابقه تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آریا محمدزاده

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی

مسابقه: طراحی پوستر به مناسبت هفته پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ساناز پورعلی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی پازکیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرصالح آقاميرزايي

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

سپهر قادري

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي محمودان

1383/02/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا درواري

1389/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل سيفي

1383/02/07

دبستان پسرانه سما

شايان غني پور

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

رهام رنجبر

1385/02/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد مهديخاني

1389/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل ميرزائي

1382/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا مغني

1384/02/05

دبستان پسرانه سما

متين فتحي

1390/02/04

دبستان پسرانه سما

ارشيا شامي خناوندي

1388/02/02

دبستان پسرانه سما

آرش بيقرارعارفي

1388/02/06

دبستان پسرانه سما

محمدياسين منوچهري

1390/02/06

دبستان پسرانه سما

پارسا هدايت

1390/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين صادقي پيروز

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

محمدمبين شاه نظري

1385/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حسني

1387/02/08

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد حق شناس

1389/02/06