آخرین اخبار مدارس


19 فروردیندبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

رضا همتی فر

مسابقه: مسابقه تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ساناز پورعلی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اکرم نصراللهی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی

مسابقه: طراحی پوستر به مناسبت هفته پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

الیاس محرابی کیا

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پروانه جان آبادی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آریا محمدزاده

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی پازکیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

الياس محرابي كيا

1385/04/02

دبستان پسرانه سما

پرهام قان

1390/04/06

دبستان پسرانه سما

رادمهر علي آبادي

1390/04/02

دبستان پسرانه سما

اميرفراز بيرانوند

1386/04/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد شمسا

1390/04/05

دبستان پسرانه سما

محمدطاها يوسفي نوازني

1389/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سورنا همتي

1384/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد كهن پور

1383/04/07

دبستان پسرانه سما

سپنتا زاهدي

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا گراوند

1386/04/05

دبستان پسرانه سما

ارسلان نعمتي هريسي

1385/04/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ميرزائي

1390/04/03

دبستان پسرانه سما

مسيحا اميني

1391/04/04

دبستان پسرانه سما

ماني آقائي ديزجكيان

1390/04/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا اقبالي نصيرمحله

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

متين لاله ء

1391/04/06

دبستان پسرانه سما

ايليا ميسمي

1386/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي حجتي

1382/04/02

دبستان پسرانه سما

سيدپارسا طباطبائي

1390/04/06

دبستان پسرانه سما

ماهان قهرمان زاده صاحبديواني

1388/04/03