آخرین اخبار مدارس


19 فروردیندبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

10 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

09 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ساناز پورعلی

مسابقه: مقاله پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آریا محمدزاده

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی

مسابقه: طراحی پوستر به مناسبت هفته پژوهش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پروانه جان آبادی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اکرم نصراللهی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

الیاس محرابی کیا

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی پازکیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: طرح جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا همتی فر

مسابقه: مسابقه تنیس روی میز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي قادري

1389/05/28

دبستان پسرانه سما

مرتيا احمدي كرمانشاهي

1389/05/31

دبستان پسرانه سما

عرشيا فقري

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

سام گراوند

1389/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد قلي پوريان

1383/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي حسن آبادي

1387/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا علي بيكي

1384/05/23

دبستان پسرانه سما

مهدي زنگي

1386/05/29

دبستان پسرانه سما

حسين بهزادي پور

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

عرشيا مجيدي

1385/05/26

دبستان پسرانه سما

پارسا سرفراز

1386/05/31

دبستان پسرانه سما

آرتين عباسي نسب

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

پويا محرمي

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا آبشتني

1387/05/28

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا شاكري

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

سبحان زاهدي

1386/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميراحمد اكبري ساربانقلي

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد داشخانهء

1384/05/23

دبستان پسرانه سما

سيدكسري محمدي

1389/05/31

دبستان پسرانه سما

ماهان شكاري

1385/05/25